Selamat Petang Jumaat, 24 Mei 2024
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
 Khidmat Nasihat DBP

PENGENALAN
 
KNB membantu anda menyelesaikan pelbagai masalah penggunaan bahasa Melayu.
  • Ejaan Rumi dan Jawi
  • Perkataan dan istilah
  • Penyemakan bahasa

Jawapan akan diperoleh selewat-lewatnya dalam tempoh dua(2) hari bekerja.


Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP