Selamat Malam Isnin, 2 Okt 2023
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
 Khidmat Nasihat DBP

PENGENALAN
 
KNB membantu anda menyelesaikan pelbagai masalah penggunaan bahasa Melayu.
  • Ejaan Rumi dan Jawi
  • Perkataan dan istilah
  • Penyemakan bahasa

Jawapan akan diperoleh selewat-lewatnya dalam tempoh dua(2) hari bekerja.


Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP