Selamat Malam Selasa, 26 Okt 2021
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
Arkib Soalan
Kata Kunci  
Klasifikasi Soalan (KS)
Terdapat 37903 rekod dijumpai.

BilSoalanJawapanTarikh Soalan
1 powerbank dalam bahasa malaysiaUntuk makluman tuan, power bank diterjemahkan kepada bank kuasa.26/10/2021
2 1. minyak bijan/minyak bijian? 2. menambah simpanan wang/menambah wang simpanan? Terima kasih DBP kerana sering membantu.
1. Ejaan yang tepat ialah Minyak Bijan 
2. Cadangan penggunaan yang betul ialah wang simpanan, iaitu bermaksud wang yang disimpan untuk masa depan. 

Untuk memudahkan puan membuat rujukan, puan boleh menggunakan enjin carian yang telah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP); iaitu  Pusat Rujukan Persuratan Melayu @PRPM (dbp.gov.my).PRPM merupakan salah satu cara untuk membuat rujukan, mendapatkan makna kata, istilah semasa, peribahasa dan sebagainya.

26/10/2021
3 Polis trafik sanggup mengorbankan masa untuk mengawal lalu lintas pada musim perayaan ini.(kata hubung dalam ayat ini ialah "untuk" kenapa tidak menggunakan perkataan "demi"?)Demi ialah kata sendi nama dan hadir di hadapan kata nama, bukan kata hubung. 26/10/2021
4 Antara berikut yang manakah ayat yang tepat? Warga emas yang berusia lebih dari 65 tahun / Warga emas yang berusia lebih daripada 65 tahunAyat yang betul ialah Warga emas yang berusia lebih daripada 65 tahun.25/10/2021
5 memperlihatkan potensi sendiri atau memperlihatkan potensi diri yang benar?Jawapan yang betul ialah memperlihatkan potensi diri.25/10/2021
6 Ini buku aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 SJKC jilid 2, muka surat. Saya amat keliru dengan soalan di sini. Apakah jawapan yang sepatutnya bagi soalan 1 dan 3 ? Rasanya soalan 3 amat pelik. Salam sejahtera,

Bersama-sama ini dilampirkan maklum balas jawapan bagi Buku aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 SJKC jilid 2

Selain teks, gambar juga memainkan peranan sebagai klu jawapan bagi aktiviti ini.
 
1. pantas seperti kilat (menggambarkan kepantasan Wira Angkasa)
2. kurus seperti lidi (menggambarkan kekurusan pemuda tersebut)
3. gagah seperti gergasi (menggambarkan kegagahan kumpulan pemuda tersebut)
4. tinggi seperti galah (menggambarkan ketinggian murid-murid yang bermain bola kerajang)
 
Sekian, terima kasih.
25/10/2021
7 Apakah padanan bagi perkataan yang dilampirkan? Terima kasih.Kami mencadangkan "licentiate in medicine and surgery" diterjemahkan sebagai "pengamal perubatan dan pembedahan bertauliah", manakala "undergraduate course of study" diterjemahkan sebagai "kursus pengajian siswazah". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.25/10/2021
8 Saya pelajar sarjana di UKM sedang mengkaji mengenai "Middle Power Nations" dan akan mengeluarkan thesis mengenainya dalam bahasa melayu. Saya ingin bertanya istillah "Middle Power Nations" jikalau di terjemahkan kepada bahasa melayu adakah ia sebagai Negara Kuasa Tengah atau Negara Kuasa Pertengahan? Mohon penjelasan dari pihak DBP. Terima kasihMenurut Istilah Bahasa Melayu, maksud 'middle power' ialah kuasa pertengahan daripada bidang sains politik dan sejarah. Maka cadangan terjemahan bagi "Middle Power Nations" ialah negara kuasa pertengahan24/10/2021
9 Peladang itu membimbit bakul yan g berisi sayur-sayuran itu di atas kepalanya. Adakah ayat di atas betul?Ayat yang betul ialah Peladang itu menjunjung bakul yang berisi sayur-sayuran di atas kepalanya. 23/10/2021
10 Assalamualaikum dan selamat sejahtera.. Saya ingin bertanya dan membuat pengesahan berkenaan terjemahan perkataan berikut; 1) perceived usefulness - persepsi kebolehgunaan 2) perceived ease of use - persepsi kemudahgunaan 3) behavioral intention - hasrat perlakuan Terima kasihCadangan terjemehan bagi frasa yang diberikan ialah:
1) perceived usefulness - kebergunaan anggapan
2) perceived ease of use - kemudahan penggunaan yang diamati
3) behavioral intention - niat perlakuan
22/10/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP