Selamat Petang Rabu, 4 Ogo 2021
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
Arkib Soalan
Kata Kunci  
Klasifikasi Soalan (KS)
Terdapat 37252 rekod dijumpai.

BilSoalanJawapanTarikh Soalan
1 Saya nak bertanya apakah sebutan yang betul untuk perkataan 'emu' iaitu sejenis burung. Adakah vokal e tersebut e taling atau e pepet? Sebab saya merujuk di laman ini kamus edisi kedua dan kamus pelajar vokal e itu bertanda. Tetapi edisi keempat e tiada tanda.
Sebutan yang betul bagi emu ialah /ému/, iaitu sebutan yang menggunakan ejaan e taling. Hal ini juga selaras dengan ejaan yang terdapat dalam kamus terbitan terkini Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Kamus Dewan Perdana (2020). 

04/08/2021
2 Apakah maksud rangkaian kata"menebarkan sayap negatif" dalam ayat ini?Bolehkan memberi penjelassan yang mendalam?Terima kasih puan-puan dan tuan-tuan. Semoga isu kenakalan remaja akan lenyap agar tidak lagi [menebarkan sayap negatif ]kepada generasi akan datang bak kata peribahasaSebab nila setitik rosak susu sebelanga’.Dalam ayat ini, menebarkan sayap negatif membawa maksud menyebarkan pengaruh yang tidak elok.04/08/2021
3 Apakah buku yang boleh digunakan untuk pertandingan dengarkan sirah nabi anjuran KEMAS yang berusaha sama dengan DBP? Saya perlukan buku tersebut cepat.  
Salam sejahtera,

Buku sirah nabi 

Untuk makluman, sehingga kini DBP tidak mempunyai buku khusus berkaitan sirah nabi bagi kanak-kanak prasekolah. Namun begitu, DBP mempunyai buku yang berkaitan sirah nabi bagi versi dan laras bacaan untuk pembaca dewasa seperti lampiran.

Sekian, terima kasih.
03/08/2021
4 Apakah maksud rangkaian katajurang pemisah”? Kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perpaduan Negara yang mendapati (jurang pemisah) antara kaum semakin lebar dari setahun ke setahun kerana rambut sama hitam,hati lain-lain.Jurang pemisah bermaksud hal atau keadaan yang memisahkan antara satu golongan dengan golongan yang lain kerana  berbeza pendapat, agama, fahaman politik  dan lain-lain. 02/08/2021
5 Salam sejahtera. Soalan saya ialah apakah terjemahan dalam bahasa Melayu yang tepat untuk kata bahasa Inggeris "indivisibility"?Menurut Kamus Inggeris-Melayu Dewan, maksud "indivisibility" ialah ketakterbahagikan atau tidak boleh dibahagikan manakala dalam bidang ekonomi pula bermaksud ketakbolehbahagian.02/08/2021
6 Penggunaan italic bagi perkataan Inggeris: 1. Perkataan inggeris yang menerangkan maksud perkataan melayu. Cth: ...bagi tujuan membiasakan (familiarization) 2. Perkataan inggeris dalam kurungan tapi bukan menerangkan maksud perkataan melayu yang digunakan. Cth: Penetapan matriks/peranan Ketua Jabatan bagi pengesyoran dan kelulusan (User Registration Form - Part 3: Acknowledgement) Adakah kedua-dua perkataan Inggeris dalam kurungan tidak perlu italic or perlu italic?
Merujuk buku Gaya Dewan halaman 83, terdapat beberapa keadaan yang membolehkan penggunaan italik. Antaranya, judul karya seni dan penerbitan, nama sains, karya undang-undang atau ayat dalam bahasa asing, singkatan judul katalog karya yang diterbitkan, kenyataan sambungan bahan penulisan, nama khas objek khusus dan arahan pentas atau drama. Penggunaan italik hanya digunakan apabila perkataan tersebut tiada terjemahkan dalam bahasa Melayu.

Penggunaan bahasa asing yang mesti diitalikkan ialah jika dalam satu baris ayat itu terdapat percampuran penggunaan bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan bahasa lain. Dalam keadaan tertentu juga jika ada bahasa Melayunya maka hendaklah kita menggunakan bahasa Melayunya dan jangan pula diitalikkan perkataan bahasa asingnya tanpa terlebih dahulu berusaha mencari padanannya dalam bahasa Melayu.
02/08/2021
7 Bagaimana cara membuat permohonan untuk melakukan latihan industri di Dewan Bahasa dan Pustaka dan siapa yang perlu dihubungi

Salan sejahtera,

PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI DI DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Untuk makluman, semua pelajar yang  ingin  menjalani  latihan  industri  di  DBP,  perlu menghantar  permohonan kepada  Ketua  Akademi  DBP melalui alamat e-mel: akademi@dbp.gov.my serta mengemukakan sekali:
 

  1. Surat  permohonan  –  nyatakan  bidang  pengajian,  peringkat pengajian,  tempoh  latihan  industri  dan  maklumat  lain  yang berkaitan.
  2. Surat  pengesahan/sokongan  daripada  fakulti/institusi  pendidikan berkaitan.
  3. Resume.
  4. Salinan  keputusan  peperiksaan  setiap  semester.
  5. Borang jawapan penerimaan pelatih  industri.

Urusan surat-menyurat:

Ketua Akademi DBP,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Aras 4, Wisma DBP,
50460 Kuala Lumpur.

Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi:

Laman sesawang: http://akademi.dbp.my/

Nombor telefon: 03-2147 0220/0230

Faksimile: 03-2147-0231

E-mel: akademi@dbp.gov.my02/08/2021
8 "if you are connected to internet" Saya ingin bertanya, adakah "jika anda disambungkan ke internet" sahaja yang boleh digunakan (gaya ayat). Adakah "jika anda bersambung ke internet" boleh digunakan juga? Terima kasih. Berdasarkan cadangan jawapan yang diberikan, yang sesuai ialah "Jika anda disambungkan ke Internet".02/08/2021
9 Apakah perkataan atau istilah yang sesuai dalam Bahasa Melayu untuk membawa maksud yang sama dengan 'by the way' dalam bahasa Inggeris? Kami mencadangkan "by the way" diterjemahkan sebagai "oh ya". Padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa. 01/08/2021
10 Saya ingin membuat poster setiap hari. Untuk bulan Ogos bolehkah disingkatkan Ogos kepada OGO? Contoh 01 OGO, 02 OGO, 03 OGOEjaan OGOS perlu dieja penuh. Contoh: 1 OGOS 202101/08/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP