Selamat Petang Khamis, 30 Mac 2023
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
Arkib Soalan
Kata Kunci  
Klasifikasi Soalan (KS)
Terdapat 40398 rekod dijumpai.

BilSoalanJawapanTarikh Soalan
1 Saya memerlukan batu-bata untuk meletakkan kuali di atas api. Saya mahu salinan MC untuk disimpan di dalam fail. Mengapa di dalam ayat pertama imbuhan me (untuk meletakkan) tetapi di dalam ayat kedua imbuhan di (untuk disimpan)?

Perkataan yang menerima imbuhan meN-...-kan menghasilkan kata kerja aktif transitif yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Manakala perkataan yang menerima imbuhan di- pula ialah awalan yang digabungkan dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja pasif bagi ayat yang subjek asalnya terdiri daripada pelaku orang ketiga. Kesesuaian penggunaan imbuhan ini bergantung pada bentuk dan konteks ayat sama ada kata kerja aktif transitif atau kata kerja pasif.

29/03/2023
2 Adakah perkataan "gajet " boleh digunakan?Perkataan gajet boleh digunakan selepas ejaannya disesuaikan mengikut sistem ejaan bahasa Melayu. Perkataan ini terdapat dalam Kamus Dewan Perdana (2020) dan olahannya adalah seperti yang berikut:


gajet  n alat atau peralatan yg berasaskan teknologi moden dan memenuhi kehendak atau kepuasan sso: Anak-anak cepat meniru apa yg ditonton dlm video melalui gajet komunikasi spt tablet dan televisyen pintar. Ada pelbagai gajet yg boleh dibeli utk kegunaan dlm kereta bagi memudahkan kerja memandu anda.
29/03/2023
3 Salam sejahtera. Dilampirkan lakaran signboard untuk kelulusan DBP bagi permohonan lesen premis. Terima kasih

PERMOHONAN PENGESAHAN BAHASA MELAYU DALAM IKLAN 

Permohonan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang dbpsahbahasa.my (pautan https://dbpsahbahasa.my/). Sila Daftar Akaun (rujuk Panduan Pendaftaran) dan aktifkan akaun. Log masuk setelah akaun diaktifkan.

Pilih DAFTAR PERMOHONAN > DAFTAR IKLAN, isi maklumat permohonan (rujuk Panduan Pelanggan), Jenis iklan:  Papan premis kedai/pejabat/syarikat  (atau yang berkaitan), pilih PBT dan klik “Pilih”. Pastikan Jumlah bayaran menjadi RM10.00 atau RM30.00 bergantung kepada jenis iklan yang dipilih. Muat naik visual iklan mengikut format,  klik SIMPAN.

Makluman Tahniah Pendaftaran Iklan XXX Berjaya akan dipaparkan. Sila buat bayaran setelah menerima makluman tersebut supaya iklan dapat diproses.

Untuk mendapatkan pengesahan visual pada papan tanda premis, sila daftar akaun melalui laman sesawang dbpsahbahasa.my (pautan https://dbpsahbahasa.my/) dan rujuk Panduan Pelanggan atau Video Penggunaan DBP Sah Bahasa yang tertera.

Bagi visual iklan yang dilampirkan, iklan tersebut betul. Sehubungan dengan itu, tuan boleh melampirkan visual yang sama ketika permohonan iklan dibuat dalam sistem DBP Sah Bahasa.
29/03/2023
4 NullPerkataan "pemerbudayaan" tiada dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, terdapat perkataan "pembudayaan" yang merujuk proses atau cara membudayakan atau membiasakan sesuatu ilmu, pemikiran, tingkah laku dan sebagainya.28/03/2023
5 Mana yang lebih tepat, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia?Penggunaan yang betul ialah bahasa Melayu.28/03/2023
6 Bolehkah istilah "retro" digunakan dalam bahasa Melayu? Ia tiada dalam pangkalan data DBP."retro" merupakan bentuk imbuhan yang ditempatkan di depan sesuatu kata pinjaman daripada bahasa asing dan imbuhan ini boleh digunakan dalam bahasa Melayu.28/03/2023
7 NullPadanan bahasa Melayu bagi istilah premises license ialah lesen premis. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.

28/03/2023
8 salam. penggunaan yang man adalah betul? 1. pengikat kata Responden telah mengetahui kewujudan opsyenLepas Dengan Amaranbagi tindakan saringan pengimportan pada tabPintu Masukdalam sistem. atau 2. italicise Responden telah mengetahui kewujudan opsyen Lepas Dengan Amaran bagi tindakan saringan pengimportan pada tab Pintu Masuk dalam sistem. Atau 3. penggunaan huruf besar sahaja Responden telah mengetahui kewujudan opsyen Lepas Dengan Amaran bagi tindakan saringan pengimportan pada tab Pintu Masuk dalam sistem. Sebagai maklumat tambahan, perkataanLepas Dengan AmarandanPintu Masukadalah perkataan yang perlu diklik/dipilih dalam tab di webpage. Terima kasih.Pilihan perkataan yang dinyatakan boleh ditulis dengan:
1. tulisan tebal (bold)
Lepas dengan Amaran, Pintu Masuk

atau

2. menggunakan tanda petik "..."
"Lepas dengan Amaran", "Pintu Masuk"
27/03/2023
9 assalamualaikum, dalam telegram ada dbp dalam tu ada banyak istilah baru dikeluarkan , saya nak tanya dimana saya boleh cari istilah istilah itu secara dalam talian, saya mahu search dengan mudah? Selain daripada media sosial rasmi DBP, saudara boleh mendapatkan istilah-istilah bahasa Melayu yang dikeluarkan oleh DBP melalui:

1) Portal Jendela DBP (jendeladbp.my) melalui ruangan Peka Bahasa
2) Portal Gerbang Kata (ekamus.dbp.gov.my) melalui ruangan Istilah Semasa dalam Talian
27/03/2023
10 Assalamualaikum. Boleh saya tahu adakah betul jika hari ini Ahad, 26.3.2023, dan saya merujuk kepada Isnin, 27.3.2023 (esok) sebagai minggu depan/hadapan? Adakah jarak masa yang dekat antara Ahad dan Isnin menjadikan frasa "minggu depan" membawa maksud minggu seterusnya (3.4.2023 - 9.4.2023)? Terima kasih. Apabila merujuk mingguan, setiap tujuh hari genap seminggu dan tujuh hari berikutnya ialah minggu seterusnya. Dalam konteks kiraan mingguan ini, hari terakhir minggu pertama dan hari pertama minggu seterusnya ialah minggu yang berbeza, walaupun selang masa hanya 24 jam.27/03/2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP